Downloads

Strategisch beleidsplan voor de periode 2018-2022.

Zodra de nieuwe documenten voor het schooljaar 2022/2023 zijn goedgekeurd door de MR, worden deze gepubliceerd.

 

Link: Protocol onderwijs in Coronatijd

Link: Privacy en registratie COVID-19

Link: Schoolondersteuningsprofiel (kwaliteitszorg)

Link: Passend onderwijs Zeeluwe

Link: Schoolgids 2022-2023

Link: Schoolplan 2019-2023

Link: Jaarplan 2022-2023

Link: Web Regeling toelating, schorsing en verwijdering

Link: Stichting Leergeld

Link: Schoolspot

Bekijk en download hier onze schoolbrochure online

Link: Wat de jeugdgezondheid GGD op school?

Link: Contactgegevens JGZ-team GGD