Ontwikkelen doe

je zelf, maar

niet alleen!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontwikkelen doe

je zelf, maar

niet alleen!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontwikkelen doe

je zelf, maar

niet alleen!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

Ouderbetrokkenheid

Bij ons op school spelen de ouders een belangrijke rol. Er is voor ieder wat wils. Klassenouders, BOUW-ouders, experts, hulpouders, leden voor de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Kies een rol die bij je past en help de school en de kinderen verder in hun ontwikkeling.


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is wettelijk geregeld en vormt een schakel tussen ouders en leerkrachten enerzijds en bestuur anderzijds. Zij houdt zich o.a. bezig met:

  • veranderingen van doelstellingen van de school
  • wijzigingen van het schoolplan/de schoolgids
  • vaststellen van het formatieplan

De jaarlijkse verkiezing voor de MR vindt plaats in het najaar tijdens de jaarlijkse ouderavond.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten:
Ouders: Pim Buiting, Renny Mulder, Judith Wouters.
Leerkrachten: Marieke Harbers, Monique Hollander, Ellen van de Plas.

 


OUDERRAAD (OR)

De ouderraad is een uit ouders samengestelde groep die in het leven is geroepen om de gemeenschappelijke belangen van de kinderen en ouders van de Hoge Weerdschool te behartigen. Dit houdt in dat zij meekijken met het beleid van de school en allerlei activiteiten organiseren:

  • meekijken met beleid: Horen van de directeur/team wat er speelt en daar op kunnen reageren en meedenken.
  • activiteiten organiseren: De ouderraad organiseert een aantal vaste activiteiten en festiviteiten ten behoeve van de leerlingen van onze school en hun ouders. Dit is in samenwerking met het team. Ook ondersteunt de ouderraad het team bij bepaalde activiteiten die worden georganiseerd.


De activiteiten die we vanuit de ouderraad organiseren, zijn o.a.: schoolfotograaf, lopathon, Sinterklaas, Kerst, schoolvoetbal, zomerfeest, avondwandelvierdaagse, afscheid groep 8, enz. 
De zaken die als ouderraad worden besproken kunnen in de notulen gelezen worden. Verder wordt de nieuwsbrief gebruikt om te informeren over de komende activiteiten van de school. Er wordt één keer in de zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar.

De Ouderraad bestaat momenteel uit een groepje van 6 enthousiaste ouders!

De samenstelling is redelijk divers. Ze verschillen in soort werk, leeftijd, aantal jaren ervaring met de school. Verder is de één financieel een kei en de ander weer super creatief. Kortom, een enthousiaste groep die zich inzet voor de school.

Heb je vragen of opmerkingen, ideeën of suggesties voor activiteiten? Of is je interesse gewekt en wil je graag lid worden van de ouderraad? Laat dit dan weten via een mail of persoonlijke benadering op het schoolplein.

 

E-mail: hogeweerdschool@stichtingproo.nl

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD
Klik hier