Ontwikkelen doe

je zelf, maar

niet alleen!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontwikkelen doe

je zelf, maar

niet alleen!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Ontwikkelen doe

je zelf, maar

niet alleen!

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Plusklas en Expertisecentrum

Al onze kinderen gunnen wij dat zij leren! Zo hebben wij ook kinderen die uitdaging nodig hebben om tot leren te komen. Want je gaat pas leren, wanneer je voor een uitdaging komt te staan en je even niet weet wat je moet doen. 

Plusklassen Hoge Weerdschool

Voor de groepen 3 t/m 8 bieden wij de kinderen pluslessen aan in de klas, maar ook in een plusklas 1x in de week. Onder begeleiding van onze intern begeleider en tevens expert hoogbegaafdheid gaan de kinderen in samenwerkingsopdrachten aan de slag met allerlei moeilijke vraagstukken. Wij worden hierbij ondersteund door het expertisecentrum van Stichting Proo.

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid Veluwe opgericht.

Hoogbegaafdenklassen Stichting Proo

Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen, met als locatie de Nieuwe Wisselseschool in Epe.

Leerlingen (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week thema-gericht vaardigheidsonderwijs, afgestemd op de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

(Digitale) plusklassen Stichting Proo

Binnen Stichting Proo zijn er daarnaast verschillende plusklassen en een bovenschoolse digitale plusklas operationeel.

Teamscholing

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Alle teamleden van Stichting Proo worden geschoold op dit vlak, zodat er op de verschillende scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen.

Daarnaast kunnen de scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Samenwerking met het VO

Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe is een samenwerking aangegaan met de RSG N.O. Veluwe en de RSG Slingerbos/Levant, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

 

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/, of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoonnummer: 06-83905163.