De kinderen

zijn van ons

allemaal

Maak

kennis met

onze school

Ouderbetrokkenheid

Bij ons op school spelen de ouders een belangrijke rol. Er is voor ieder wat wils. Klassenouders, BOUW-ouders, experts, hulpouders, leden voor de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Kies een rol die bij je past en help de school en de kinderen verder in hun ontwikkeling.


MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR is wettelijk geregeld en vormt een schakel tussen ouders en leerkrachten enerzijds en bestuur anderzijds. Zij houdt zich o.a. bezig met:
* veranderingen van doelstellingen van de school
* wijzigingen van het schoolplan/de schoolgids
* vaststellen van het formatieplan

De jaarlijkse verkiezing voor de MR vindt plaats in het najaar tijdens de jaarlijkse ouderavond.

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten:
Ouders: Henry van de Bilt, Anita Zweekhorst, Judith Wouters.
Leerkrachten: Marieke Harbers, Monique Hollander, Ellen van de Plas.


OUDERRAAD (OR)

Wat doet de ouderraad ?

De ouderraad is een uit ouders samengestelde groep die in het leven is geroepen om de gemeenschappelijk belangen van de kinderen en ouders van de Hoge Weerdschool te behartigen. Dit houdt in dat wij meekijken met het beleid van de school en allerlei activiteiten organiseren:
* Meekijken met beleid; we horen van de directeur/team wat er speelt en kunnen daar op reageren en meedenken.
* Activiteiten organiseren; de ouderraad organiseert een aantal vaste activiteiten en festiviteiten ten behoeve van de leerlingen van onze school en hun ouders. Dit doen wij in samenwerking met het team. Ook ondersteunen wij het team bij bepaalde activiteiten die zij organiseren.

De activiteiten die we vanuit de ouderraad organiseren, zijn o.a.: schoolfotograaf, worstactie, Sinterklaas, Kerst, voorleesontbijt, schoolvoetbal, avondwandelvierdaagse, afscheid groep 8.

Hoe informeren we ouders?

De zaken die we als ouderraad bespreken kunnen jullie in de notulen lezen. Verder worden jullie altijd geïnformeerd over de komende activiteiten via de nieuwsbrief van de school.

Notulen vergaderingen

We vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Wie zitten er in de ouderraad?

De Ouderraad bestaat momenteel uit 8 enthousiaste ouders!
Yvonne Bekker (voorzitter), Annemarieke van Heerde (secretaris), Lineke Proper, Yvonne Schurink, Zehra Kaygin, Esther Wilbrink, Jennifer de Bas.

De samenstelling is redelijk divers. We verschillen in soort werk, leeftijd, aantal jaren ervaring met de school. Verder is de één financieel een kei en de ander weer super creatief. Kortom, een enthousiaste groep die zich inzet voor de school.

Contact met de ouderraad

Heb je vragen of opmerkingen, ideeën of suggesties voor activiteiten? Of is je interesse gewekt en wil je graag lid worden van de ouderraad? Laat dit dan weten.
Je kunt een mail sturen of ons persoonlijk benaderen als je ons op school ziet. 

E-mail: hogeweerdschool@stichtingproo.nl

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD
Klik hier