De kinderen

zijn van ons

allemaal

Maak

kennis met

onze school

Veelgestelde vragen

Wat kost het als mijn kind op de HWS zit?
We vragen van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Die bijdrage is €29,-. Daarnaast moeten de schoolreisjes worden betaald en dat geldt ook voor het schoolzwemmen.

Wanneer mag mijn kind komen wennen?
Zes weken voor de start bij ons op school krijgen de ouders een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek staat helemaal in het teken van je kind. Wat moeten we weten van je kind om het zo goed mogelijk een fijne plek binnen onze school geven. Ook maken we afspraken over het wennen.